с. Новолуганське. Шкільна бібліотека Новолуганської ЗОШ

 

Виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 

         Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

          Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

         Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

- Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

- Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення політехнічного кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

- Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.

- Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

- Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

          Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми виховання учнів 1-11 класів», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

 

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

- роботу педагога-організатора;

- роботу класних керівників (виховні години, позакласні виховні заходи, оформлення класу, спільні добрі справи, поїздки, індивідуальну роботу);

- навчально-виховну діяльність вчителів предметників (виховний потенціал уроків, позакласні предметні заходи) і вихователя групи продовженого дня;

- роботу гуртків, секцій.


/uploads/editor/11036/574647/sitepage_15/files/vihovna_robota.docx