с. Новолуганське. Шкільна бібліотека Новолуганської ЗОШ

 

Як зацікавити учня книгою

 

 

 

 Формування навичок кваліфікованого читача – це складне, але дуже вадливе завдання, яке потрібно вирішувати на кожному уроці. Один із секретів або ключів до розв’язання цієї проблеми – це зацікавлення до захоплення художнім словом і твором, що вивчається. У кожному класі мають бути інші методи, прийоми і форми роботи, які крок за кроком ведуть учнів у світ  великої літератури. Серед найбільш ефективних слід виділити такі, які вже якоюсь мірою перевірені досвідом:

1.       Знаходити “родзинку” у кожному творі і використовувати її для зацікавлення. Виразно читати найяскравіші сторінки твору.

2.       Знайти “ключ”, який відкрив би серце читача для сприйняття того чи іншого твору.

3.       Вміти віднайти у книзі ті захоплюючі епізоди, які обов’язково мають заінтригувати читача. Їх можна прочитати на початковому етапі вивчення твору за принципом “Далі буде...”.

4.       Проводити показ ілюстрацій, що має залучити учня до читання (наприклад, ілюстрації до твору “П’ятнадцятирічний капітан” Ж. Верна).

5.       Практикувати на уроці проведення самостійних робіт – складання плану до всього тексту або частини книги (на 5-7 хв.)

6.       Працювати з текстами, які дають змогу вчителеві і учневі перевірити, наскільки добре вони запам’ятали зміст книги.

7.       У 5-6 класах практикувати ведення читацьких щоденників. Навчити дітей робити записи, щоб це не забирало багато часу.

8.       Для учнів 7-8 класів запропонувати вести “Словник кваліфікованого читача”, де записувати незрозумілі в тексті слова і вислови та їх тлумачення за словником.

9.       Учням 9-11 класів в окремому або робочому зошиті виписувати цитати: думки автора, героїв твору, крилаті вислови, які особливо сподобались. Вони стануть у пригоді при усних відповідях і для написання творів.

10.   Починаючи з 5-го класу, вчити дітей визначати тему (спираючись на назву твору) та головну думку (ідею).

11.   Вчити учнів бачити деталі, які часто допомагають розкривати образи героїв, розуміти їх.

12.   Рекомендувати учням книги для додаткового читання – допомагати зорієнтуватись у безмежному світі літератури.

13.   Не забувати щораз приводити дітям аргументи на користь тих, хто любить книги і старанно читає.

14.   Завжди відзначати і заохочувати учнів, які багато читають. Особливо враховувати це при виставленні атестаційних та семестрових оцінок.

15.   Час від часу проводити конкурси читачів-ерудитів у класі, між класами в паралелі або вікторини, Рейн-ринги, КВК, літературні конкурси.

16.   Проводити короткі анотації цікавих книг того чи іншого письменника під час вивчення його творчості. Учні виберуть ті, які чимось зацікавили їх.

17.   Вчити учнів сприймати книгу на емоційному рівні. Чи захопив вас твір, схвилював, зацікавив, викликав сміх, сум, радість, заставив задуматись?

18.   Для кращого розуміння складних творів у старших класах проводити евристичні бесіди.

19.   Під час тижнів зарубіжної літератури в школі проводити заходи, які б захоплювали учнів і спонукали до активного читання: інсценізації окремих творів (або уривків); конкурси стінних газет;  виставки-конкурси ілюстрацій до вивчення творів; вікторини, конкурси ерудитів тощо.

  Потрібно “рекламувати” книгу. Буде корисним, наприклад, прочитати учням “18 аргументів на користь читання книг”, які приводить Шведська академія дитячої літератури (матеріал вміщено у журналі “Шкільна бібліотека” № 3 за 2002 рік) :

1.         Книга розвиває нашу мову і збільшує запас слів. Вона вчить висловлювати думки і розуміти, про що говорять і пишуть інші.

2.         Книга розвиває наше мислення. Книги розширюють горизонти нашого світосприйняття.

3.         Книга стимулює фантазію і вчить нас мислити образами.

4.         Із книг дізнаємося про інші країни, про життя в них.

5.         Книга розвиває нашу здатність співчувати. Ми вчимось вживатись у становище інших.

6.         Книги додають нам сили і натхнення. Вони захоплюють і розвивають. Вони заставляють нас сміятись і плакати.

7.         Книги ставлять перед нами запитання, над якими варто задуматись.

8.         Книга вчить нас етики. Вона заставляє нас роздумувати про добро і зло.

9.         Книга пояснює життя.

10.     Із книг ми розуміємо, що не всі запитання є не обов’язково вирішувати насильницьким шляхом.

11.     Книги допомагають нам знайти самих себе.

12.     Книги допомагають нам зрозуміти інших.

13.     Книги позбавляють самотності. Книгу можна взяти з собою куди завгодно.

14.     Книги – це частина нашого культурного спадку.

15.     Книга об’єднує покоління.

16.     З допомогою книги ми проживаємо 1000 життів, залишаючись самими собою.

17.     Дитяча книжка відкриває нам шлях у велику літературу.

18.     Дитяча книжка  збагачує культуру країн.    Це також важлива стаття культурного експорту, яка приносить країні прибутки і підвищує престиж за кордоном.