Методична робота

 

 

        Основу  навчальної  діяльності  учнів  та  багатьох  сфер життя дитини  у  суспільстві  складає  грамотність. Сучасна  освіта  змінює  акценти, пріоритети,  сам зміст  навчання, яке  включає  елементи інформаційної  грамотності. Знання, вміння,  навички,  які  пов’язані  з  обробкою  інформації  та  мають  все  більшу важливість  для  сучасної молоді.  Відповідно формування  цих вмінь  стає  однією з  головних  задач  сучасної освіти.

         Шкільна  бібліотека  поєднує  завдання  що  стоять  в  галузі  освіти  і   бібліотечної  справи, здійснює  бібліотечно- інформаційне,  культурно – просвітницьке  забеспечення  навчально – виховного  процесу, як  в  урочний  так  і  позаурочний  час,  сприяє  розвитку  навчально- виховного  процесу, виховання  загальної  культури, національної  свідомості, шанобливого  ставлення  до  книги.

   Основні   напрямки  роботи  бібліотеки  є:

     -виховання у  учнів   інформаційної культури,культури  читання;

   - формування вміння  користуватися бібліотекою, її послугами, книгами і  її  довідковим апаратом;

   - сприяння  за  допомогою  різних  форм  і  методів  бібліотечної  роботи самоосвітній  діяльності  учнів та  педагогів;

   - розвиток  творчої  думки , пізнавальних  здібностей та  інтересів  школярів;

   - формування  у  читачів бібліотеки  філософії  читання  літератури як фундаментальної т навички  їх бібліотечно- бібліографічної  освіти;

      ОСНОВНИМИ  ПРІОРІТЕТНИМИ   ЗАВДАННЯМИ  БІБЛІОТЕКИ Є:

    - зацікавити учнів  читанням,навчити читати та  розуміти прочитане, створити умови  для  використання

    інформаційної культури;

   - надавати  вчителям допомогу з  усіх  напрямків  навчально- виховного  процесу.

   Організовуючи інформаційно- маркетингову  діяльність у  своїй  роботі намагаюся  виконувати  основні  функції шкільної  бібліотеки: інформаційну,навчальну,культо-рологічну, розвивальну, пізнавальну,навчально-  збагачувальну.

    Робота бібліотеки  ведеться згідно  річного  плану скординованого з  планом  роботи школи, спрямована  на національно – патріотичне, естетичне,екологічне,правове  виховання, роботу з  обдарованними  дітьми.

    В  навчальному  році  бібліотека  працює над:

   -потребами читачив  та пошуку необхідної  інформації використовуючи  інформаційні  технології;

   -формувала  читача, який  здатний  користуватися набутою  інформацієюв учбовому  процесі,творчо  мислити;

   -сприяла активізації самоосвітньої  діяльності вчителів і  учнів.

   Бібліотека має  гарний  читальний   зал, який  вміщує 30 читачів і в якому   проводяться  всі  виховні  заходи, свята  та  презентації. В бібліотеці оформлені тематичні виставки  та картотеки  з правознавства,періодичних  видань. Працюють     електронні             книжкові    виставки до знаменних  та пам’ятних дат. Бібліотека  обслуговує  учнів  та  їх  батьків. Фонд бібліотеки  задовольняє  потреби  читачів зі  шкільної  програми та  позакласного  читання, кожного  року  із фонду  видається понад  10  тисяч примірників, учні  школи забезпечені  підручниками, що  становить 99.9%,в  системі  працює  удосконалена картотека  підручників.

   Для  підвищення  ефективності навчально- виховного процесу в системі надаються  індивідуальні консультаціїучням та вчителям. В системі проводяться огляди  нових  методичних журналів,літератури до  педагогічних  нарад. З  допомогою  електронних  ресурсів велася  допомога в  роботі над  написанням  рефератів в  МАН.

   Проведення масових  заходів ,бібліотечних занять, днів  інформації – це і є залучення читачів  до  відвідування  бібліотеки.Необхідними умовами підвищення рівня  та  якості  читання є систематичність проведення  заходів ,і визначення  конкретних  форм  проведення відповідно  до  вікових  особливостей  читачів. Однією з  форм  залучення до  читання  книг є  написання відгуку  про  прочитане.

  Аналіз  читацьких  формулярів допомагає скерувати і систему  виховної  роботи.Індивідуальні  бесіди  з учнями  виявляють читацькі   інтереси та  можливості, уточнюють  проблеми, які  найбільше  їх  цікавлять.Проаналізувавши всі форми  роботи  із  залученнямучнів  до  читання,ми робимо  моніторингові  дослідження, результати  якого обговорюємо: визначаємо проблему  та  шукаємо  шляхи  їх  вирішення.Анкетування  показує  що   учні  більш  активно  відвідують  бібліотекупісля  масових  заходів, днів інформації,бібліотечних  занять.

   Для  залучення учнів  до  читання використовуємо  різні методи: зустрічі з  письменниками, літературні  ігри, вікторини, бліц- турніри, віртуальні  виставки ,презентації  книг,популяризація  Книг- Ювілярів.

   В  читальному  залі проводяться  зустрічи з переможцями літературного  конкурсу поєтів- земляків « Все  відзеркалюється  в  слові» Конкурси серед  учнів 5 - 6, 7- 9  класів « Знавців історії рідного  краю».Презентація « Літературної  карти  Артемівщини.» Презентації  переможця конкурсу « Ми підлітки – України»,учениці  11класу  РагуліноїІ.

  Вплив на якість читання учнів  неможлива  без  тісного  зв’язку бібліотекаря, з  вчителем- предметником, батьками.Батьки звертаються  до  бібліотекаря  за  порадою,як зацікавити  дитину  книгою,навчити  розуміти  прочитане, розвивати мовлення  та пам’ять дитини. У бібліотеці є  куточок для  батьків зі  списками рекомендованої літератури з питань сімейного виховання,проводяться анкетування, надаються практичні  поради  щодо  виховання  культури  читання та дбайливого ставлення до  книги. Також з  допомогою  моніторингового  дослідження підбиваються  підсумки  вивчення читацьких  інтересів учнів  та  координується  робота  з  батьками з  даного питання, а  батькам надається  допомога  щодо  формування у  дітей   культури  читання.На  батьківських  зборах  батьки  отримують «Поради» та  «Пам’ятки» про читацькі інтереси та  захоплення дитини.У  кожному  класі  ведеться « Єкран  читаємості» де  батьки  спостерігають за  результатами своєї  дитини.  Проводяться  дні  відкритих  дверей для  батьків, де вони  отримують  інформацію «Читання на  канікулах», « Читання влітку».

   Шкільна  бібліотека  працює  і удосконалює свою  роботу  в прищеплюванні читачам  потреби  у систематичному  читанні  світової  літератури.Учні 2-4,5-7 класів приймають активну  участь у  шкільних  змаганнях  «  Найактивніший читаючий  клас»,який  проводиться  на  протязі  учбового  року. В класах  працює  «Єкран читаємості»,проводяться  вікторини по прочитаним  книгам і  кожен учень має   можливість заробляти бали  за  активну  роботу, а в  кінці  року   підводяться  підсумки найкращий  читач  класу. Завдяки  такій  системі підготовкикожного року читачи  нашої  бібліотеки  займаютьпризові  місця  у  районних  та  обласних конкурсах  « Найкращий  читач – року», серед  учнів  6-7 класів.Найактивніші  читачи навчаються у  2- А, 3, 4, 5, 9-Б класах.

   Питання бібліотечно -  інформаційної  грамотності  завжди  були і  залишаються актуальними.Вважалося, що  якщо  людина  володіє  вільним  пошуком  інформації в  довідкових апаратах  бібліотек, то  вона  зможе  почерпнути  для  себе  максимум  потрібної  інформації. У  наш  час  термін  « інформація» все  частіше  трактується  як  основний  ресурс  майбутнього,але повністю  використовувати  його  зможуть  лише  ті  члени  суспільства, які  мають  необхідні  знання  та  підготовку.Важливо  вже  з  наймолодшого  віку  прищеплювати  навичкисамостійного  пошуку  інформації, формувати  уміння  її  ефективного  збору.Це  підготовка учнів до використовування довідково-інформаційного фонду, використання  популярних    сайтів для написання  доповідей та  рефератів,електронних  підручників,підготовки презентацій.

   І нам потрібно  пам’ятати настанову видатного педагога В. О. Сухомлинського про те, що «читання  як джерело  духовного забеспечення не  зводиться до  вміння читати: з  цього вміння  воно тільки починається…! Тому  треба домогатися не  читання заради  читання, ачитання як  самостійної діяльності  дитини у  світі книжок, з якої  починається  її освіта,самовиховання, формування  високих художніх смаків, гармонійний розвиток особистості.