Нормативно-правові документи

Нормативні документи, які регулюють роботу шкільної бібліотеки

1.Закон України «Про освіту»

   2.Закон України «Про загальну середню освіту»

   3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")

   4. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

   5. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

   6.Типові правила користування бібліотеками в Україні

   7.Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального

       закладу

   8. Типова посадова інструкція  бібліотекаря загальноосвітнього навчального

       закладу

   9. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

   10. Інструкція       про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

         11. Бібліотечна статистика    Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000

      12. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу

          бюджетних установ

        13. Типова інструкція  про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

   14. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

 

/uploads/editor/11036/574647/sitepage_17/files/normaitvni_dokumenti_roboti_shkilnoi_biblioteki.docx